slider slider slider

ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI

Yılkar Mühendislik

YER ALTI SUYU ARAŞTIRMA VE SONDAJI

Yılkar Mühendislik

İMARA PLANINA ESAS GÖZLEMSEL JEOLOJİK ETÜTLER

Yılkar Mühendislik

Bünyemizdeki Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri ile yerbilimleriyle ilgili;


1)Yeraltı suyu araştırmaları
2)Zemin etütleri
3)Jeofizik etütler
4) Afet işleri onaylı imar planına esas jeolojik etütler
5)Yeraltı suyu sondajları
6)Maden araması ve maden sondajı
7)Zemin etüt çalışmaları
8)İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütleri
9)Hidro Elektrik Santralleri jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları
10)Maden etüt çalışmaları
11)Su sondajı
12)Kuyu Ruhsatı çıkarma gibi çalışmalar yapılmaktadır

Projelerimiz

Yılkar Mühendislik